Qida

İNCERT şirkəti qida zəncirinin bütün mərhələlərində qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin, qida və yem məhsullarının istehsalı, emalı, qablaşdırılması, saxlanması və daşınması zamanı onların milli və beynəlxalq standart, norma və direktivlərdə müəyyən 

Qida
Qida
Qida