Keyfiyyəti idarəetmə

Keyfiyyəti idarəetmə

İNCERT MMC müxtəlif sektorlarda fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda qurulan keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin aşağıdakı beynəlxalq və regional standartlar üzrə sertifikatlaşdırılması xidmətlərini həyata keçirir: