Ətraf mühiti idarəetmə

Ətraf mühiti idarəetmə

İNCERT MMC müxtəlif sektorlarda fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda qurulan ətraf mühiti idarəetmə sistemlərinin aşağıdakı beynəlxalq və regional standartlar üzrə sertifikatlaşdırılması xidmətlərini həyata keçirir: