Sektorlar

Sektorlar

İNCERT şirkəti özünün geniş təcrübəyə əsaslanan ixtisaslaşmış yerli və xarici kadrları ilə iqtisadiyyatımızın ayrı-ayrı sektorlarında müstəqil audit, sertifikatlaşdırma, inspeksiya və təlim üzrə peşəkar xidmətləri təşkil edir və göstərir.