Enerji təhlükəsizliyi

Enerji təhlükəsizliyi

İNCERT MMC müxtəlif sektorlarda fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda qurulan enerji təhlükəsizliyini idarəetmə sistemlərinin aşağıdakı beynəlxalq və regional standartlar üzrə sertifikatlaşdırılması xidmətlərini həyata keçirir: