Kənd təsərrüfatı

İNCERT şirkəti davamlı kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin, “tarladan süfrəyə” prinsipli dəyər zəncirinin yaradılmasının, yetişdirilən, emal olunan və qablaşdırılan kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin beynəlxalq standart, norma və direktiv

İNCERT şirkəti davamlı kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin, “tarladan süfrəyə” prinsipli dəyər zəncirinin yaradılmasının, yetişdirilən, emal olunan və qablaşdırılan kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin beynəlxalq standart, norma və direktivlərin tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsinin əhəmiyyətini, istehsalçı, emalçı və tədarükçülərin dəstəklənməsinin, kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasının, xarici ölkələrin bazarlarına onların ixracının vacibliyini nəzərə alaraq özünün böyük təcrübəyə malik yerli və xarici mütəxəssislərdən ibarət komandası və tərəfdaşlar şəbəkəsi ilə kənd təsərrüfatı sahəsində sertifikatlaşdırma, təlim və audit xidmətlərinin təşkili və göstərilməsi üzrə fəaliyyətləri həyata keçirir. 

Kənd təsərrüfatı
Kənd təsərrüfatı
Kənd təsərrüfatı

Bizim xidmətlərimiz aşağıdakı standartları əhatə edir: