İKT sektoru

İKT sektoru

İNCERT şirkəti Azərbaycanda yüksək texnoloji tutumlu və yüksək rəqabətli iqtisadiyyatın qurulmasında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının rolunu, ölkəmizdə müasir informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun yaradılmasının, informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində dünyada baş verən yeniliklərin tətbiqinin vacibliyini nəzərə alaraq özünün böyük təcrübəyə malik yerli və xarici mütəxəssislərdən ibarət komandası və tərəfdaşlar şəbəkəsi ilə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sektorunda sertifikatlaşdırma, təlim və audit xidmətlərinin təşkili və göstərilməsi üzrə fəaliyyətləri həyata keçirir. 

Bizim xidmətlərimiz aşağıdakı standartları əhatə edir: