Metallurgiya

Metallurgiya sektoru

İNCERT şirkəti Azərbaycan Respublikasında metallurgiya sənayesinin  inkişafının ölkəmiz üçün əhəmiyyətini,  yerli metallurgiya müəssisələrimizin fəaliyyətinin milli və beynəlxalq standart, norma və direktivlərin tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsinin, istehsal olunan metallurgiya məhsullarının keyfiyyətinin artırılmasının, xarici ölkələrin bazarlarına onların ixracının vacibliyini nəzərə alaraq özünün böyük təcrübəyə malik yerli və xarici mütəxəssislərdən ibarət komandası və tərəfdaşlar şəbəkəsi ilə metallurgiya sektorunda sertifikatlaşdırma, təlim və audit xidmətlərinin təşkili və göstərilməsi üzrə fəaliyyətləri həyata keçirir. 

 

Metallurgiya
Metallurgiya

Bizim xidmətlərimiz aşağıdakı standartları əhatə edir: