Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi

İNCERT MMC müxtəlif sektorlarda fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda qurulan peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemlərinin aşağıdakı beynəlxalq və regional standartlar üzrə sertifikatlaşdırılması xidmətlərini həyata keçirir: