Avrora LTD-də ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 standartları üzrə nəzarət auditi keçirilmişdir

Avrora LTD-də ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 standartları üzrə nəzarət auditi keçirilmişdir

"Avrora Group" hal-hazırda qida sektorunda ölkəmizin ən aparıcı distribüter şirkətlərindən biridir. 2001-ci ildən "Avrora Qrup" fəaliyyət istiqamətlərini genişləndirərək bazarda həm də istehsalçı şirkət kimi tanınmağa başlamışdır.

Şirkətin istehsal sahələrini özündə birləşdirən "Avrora Sənaye Parkı"nda makaron fabriki, qənnadı fabriki, qazlı və qazsız içkilər fabriki, karbon dioksis fabriki, un istehsalı fabriki vardır. "Avropa Qrup" ixrac imkanlarını genişləndirərək Azərbaycan iqtisadiyyatına da öz töhvəsinu verməkdədir. 

Avrora MMC də keçirilən nəzarət auditi zamanı sənədləşdirməyə olan tələblər, istehsal sahəsinin idarə edilməsi, rəhbərliyin məsuliyyəti və ona olan tələblər, işçilərin sağlamlığı və tənlukəsızliyi, təlimlərin idarə olunması, təhlükələr və ilkin yardım, resursların və risklərin idarə edilməsi kimi məsələlərə diqqət yetirilib. 

Belə ki auditorlar tərəfindən şirkətin hədəf və məqsədləri, onlara nail olunma dərəcəsi, planlaşdırma, ətraf mühitin idarə edilməsi, tullantıların idarə edilməsi, ətraf mühit aspektləri, daxili audit, kimyəvi maddələrin idarə edilməsi, geri qaytarılan məhsulların idarə edilməsi və utilizasiyası kimi fəaliyətlərin işləkliyi yoxlanılmışdır.

Avrora LTD-də ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 standartları üzrə nəzarət auditi keçirilmişdir
Avrora LTD-də ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 standartları üzrə nəzarət auditi keçirilmişdir
Avrora LTD-də ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 standartları üzrə nəzarət auditi keçirilmişdir
Avrora LTD-də ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 standartları üzrə nəzarət auditi keçirilmişdir