-159

İNCERT MMC tanınmış beynəlxalq standartlar (ISO, EN, ASTM, API, Orqanik, GlobalG.A.P., Halal, IFS, GMP, BRCGS və s.) üzrə məhsul və idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması, audit, texniki məsləhət, inspeksiya və təlim xidmətləri göstərir.

İNCERT hazırda IAF (İnternational Accreditation Forum), EA (European co-operation for Accreditation) və APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) kimi beynəlxalq təşkilatların üzvü olan DAKKS, İAS, TURKAK və digər beynəlxalq səviyyədə tanınan akkreditasiya qurumlarında akkreditasiya olunmuş təşkilatların Azərbaycan üzrə təmsilçisi olaraq fəaliyyət göstərir.

İNCERT özünün böyük təcrübəyə malik yerli və xarici mütəxəssisləri ilə yerli və qlobal iqtisadiyyatın dəyişən tələblərinə uyğun aşağıdakı peşəkar xidmətləri təqdim edir:

İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması

İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması

INCERT" şirkəti özünün geniş xarici əlaqələrinə əsaslanaraq müəssisə və təşkilatlara idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması üzrə peşəkar xidmətlərin göstərilməsini təşkil edir.

-92-93 -92-93

-92-93

İstehsal və məhsulların sertifikatlaşdırılması həmin istehsal və məhsulların müvafiq standart, kod və texniki spesifikasiyalara uyğunluğunun müxtəlif test və analiz metodlarından istifadə etməklə sertifikatlaşdırılması əməliyyatıdır.

-92-95-140 -92-95-140

-92-95-140

"INCERT" şirkəti özünün təcrübəli mütəxəssisləri ilə müəssisə və təşkilatlara texniki mövzularda peşəkar məsləhət xidmətləri göstərir. Biz texniki məsləhət üzrə fərqli yanaşma sistemini yaratmışıq və fəaliyyətimizi bu sistem çərçivəsində davamlı şəkildə icra edir və təkmilləşdiririk.

-92-93-97 -92-93-97

-92-93-97

Təlim xidmətləri şirkətimizin fəaliyyətinin vacib istiqamətlərindən biridir. Biz yerli və xarici ekspertləri cəlb etməklə müxtəlif mövzularda təlim kurslarını təşkil edirik. Təlimlər hazırlanarkən tərəfimizdən şirkət və təşkilatların, habelə şəxslərin təlim ehtiyacları diqqətlə öyrənilir.

-92-95 -92-95

-92-95

Audit bir tərəfdən sərbəst auditor və ya auditor təşkilatı, digər tərəfdən isə sifarişçi arasında bağlanmış və yoxlamanın məzmununu, aparılması müddətlərini, məsləhət xidmətlərinin həcmini, ödəniş məbləğini və qaydasını, eləcə də tərəflərin məsuliyyətini nəzərdə tutan müqavilə əsasında göstərilir.