İncert MMC tərəfindən  AzərEnerji ASC- də ISO 9001 və ISO 14001  beynəlxalq standartları üzrə nəzarət auditi keçirilib.

İncert MMC tərəfindən  AzərEnerji ASC- də ISO 9001 və ISO 14001  beynəlxalq standartları üzrə nəzarət auditi keçirilib.

Audit zamanı Səhmdar Cəmiyyətinin idarəetmə sisteminin tələblərə uyğunluğu, istehsal sahəsinin idarə edilməsi, rəhbərliyin məsuliyyəti və ona olan tələblər, ətraf mühitin mühafizəsi, resursların və risklərin idarə edilməsi kimi məsələlərə diqqət yetirilib

Bundan başqa auditorlar tərəfindən Səhmdar Cəmiyyətinin hədəf və məqsədləri, onlara nail olunma dərəcəsi, planlaşdırma, ətraf mühitin idarə edilməsi, tullantıların idarə edilməsi, ətraf mühit aspektləri, daxili audit, kimyəvi maddələrin idarə edilməsi, geri qaytarılan məhsulların idarə edilməsi və utilizasiyası kimi fəaliyətlərin işləkliyi yoxlanılmışdır.

İncert MMC tərəfindən  AzərEnerji ASC- də ISO 9001 və ISO 14001  beynəlxalq standartları üzrə nəzarət auditi keçirilib.
İncert MMC tərəfindən  AzərEnerji ASC- də ISO 9001 və ISO 14001  beynəlxalq standartları üzrə nəzarət auditi keçirilib.
İncert MMC tərəfindən  AzərEnerji ASC- də ISO 9001 və ISO 14001  beynəlxalq standartları üzrə nəzarət auditi keçirilib.

OXŞAR XƏBƏRLƏR