Məhsulların istehsalı və idxalı zamanı müəssisələrdən tələb olunan məcburi sertifikatlaşdırma ləğv edildi

Məhsulların istehsalı və idxalı zamanı müəssisələrdən tələb olunan məcburi sertifikatlaşdırma ləğv edildi

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 8 may 2021-ci il tarixli, 140 nömrəli qərarı ilə “Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 1 iyul tarixli 343 nömrəli Qərarı ləğv edilib.

http://e-qanun.az/framework/47474

OXŞAR XƏBƏRLƏR